Рубрика: Віталій Роздорожний

ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ

Згідно статті 26 КЗпП України при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування працівника під час прийняття на роботу відноситься...

Трудові права донорів крові

Законодавством про працю встановлена гарантія працівникам, які дають кров або її компонентів для подальшого безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях.  Донором може бути будь-який дієздатний громадянин...

ЗАХОДИ СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Нормами Кодексу законів про працю України передбачено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення, як догана або звільнення. Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним...